سلام ، به سایت اروم نیرو توان خوش آمدید.
ارومیه، برج سفید، طبقه چهارم واحد 401
ایران ، ارومیه

 

مزایای استفاده از

میکروخازن صنعتی U.N.T

جبران سازی:

جهت جبران راکتیو و بهبود توان در سیستم از بانک های خازنی که بصورت موازی با سایر بارها نصب میشود استفاده میگردد. بانک های خازنی معمولا در ابتدای خط ورودی برق و در صورت وجود ترانس بعد از ترانس نصب میشود و بارهای راکتیو تولید داخل سیستم قبل از ورود به شبکه توزیع کاهش می یابد. 

خازنهای سه فاز UNT، جایگزین مناسب راه اندازها:

الکترو موتورها هنگام راه اندازی، جریانی حدود شش برابر جریان نامی میکشند این امر موجب افزایش بار راکتیو و کاهش شدید ضریب توان در موتورها میشود به منظور کاهش این جریان های اضافی میتوان از راه اندازی نرم یا همان سافت استارتر استفاده نمود.

 

کاهش تلفات بی باری موتور و ترانسها با نصب  خازن سه فاز صنعتی ستاره:

ضریب توان در حالت بی باری موتروها و ترانسهای قدرت کاهش بیشتری داشته و این امر موجب افزایش تلفات در اینگونه مصرف کنندگان میشود.
با نصب و راه اندازی خازن سه فاز صنعتی ستاره در مجاورت موتورها و ترانسهای قدرت، میتوان تلفات بی باری را کاهش داد.